Indkaldelse til Astrup Vig Grundejerforenings generalforsamling

 

Lørdag den 21. Maj 2022 kl. 14.00   i  Sport & Event Center Jebjerg
Søndervænget 1, Jebjerg
7870 Roslev.

Der serveres sodavand eller øl til arrangementet.

Tilmelding er ikke nødvendig, der er plads til alle!

 

Dagsordenen er:

1  ​Valg af dirigent, protokolfører og evt. stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.​ Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse

4. ​Fastsættelse af det kommende års kontingent.
    ​- bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.100 kr. årligt.

5.​ Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
    ​- ingen indkomne forslag fra grundejere​
    ​- bestyrelsen foreslår ekstraindbetaling på 1.000 kr. pr. grundejer, hvis ikke vi får søgte tilskud.

6. ​Valg af bestyrelse og suppleanter til denne ifølge vedtægternes §8
    ​- på valg til bestyrelsen er:​

      Per Svenning Jensen (modtager genvalg)

​​      Henrik Bjerre (modtager genvalg)

      ​​- suppleant til bestyrelsen:​ Leif Pedersen

7.​Valg af revisor og revisorsuppleant ifølge vedtægternes §8
    ​- på valg er revisor:​​ Ole Rasbech
    ​- på valg er revisorsuppleant:​ Thomas Mortensen

8.​ Eventuelt

 

Bestyrelsen